Els documents en detall: Gigadocuments de l’Arxiu Nacional de Catalunya

 

 

Título de lugar theniente de capitán general de la Mar. Al Comendador Mayor de Castilla.

Data i lloc: 1568, març, 22. Madrid

Descripció: Nomenament de Felip II a favor Lluís de Requesens i Zúñiga com a lloctinent de Joan d’Àustria, capità general de la Mar.

 

Cara A

 

Gigafoto de: 13300 x 10000 pix

  Título de lugar theniente de capitán general de la Mar. Al Comendador Mayor de Castilla.   Título de lugar theniente de capitán general de la Mar. Al Comendador Mayor de Castilla.

Título de lugar theniente de capitán general de la Mar. Al Comendador Mayor de Castilla.

Data i lloc: 1568, març, 22. Madrid

Descripció: Nomenament de Felip II a favor Lluís de Requesens i Zúñiga com a lloctinent de Joan d’Àustria, capità general de la Mar.

 

Cara B

 

Gigafoto de: 13300 x 10000 pix

  Título de lugar theniente de capitán general de la Mar. Al Comendador Mayor de Castilla.   Título de lugar theniente de capitán general de la Mar. Al Comendador Mayor de Castilla.

Cifra general de su Majestad con el Comendador Mayor de Castilla …

Data i lloc: [1570]. Madrid

Descripció: Claus per al desxifrat dels documents tramesos entre el rei Felip II i el Comanador major de Castella [Lluís de Requesens i Zúñiga], així com entre els virreis de Nàpols, Sicília, i amb governadors i ambaixadors.

 

Gigafoto de: 19000 x 14700 pix

  Cifra general de su Majestad con el Comendador Mayor de Castilla   Cifra general de su Majestad con el Comendador Mayor de Castilla

Títol nobiliari de Felip II a Joan Castelló

Data i lloc: 1588, desembre, 20. Madrid.

Descripció: Privilegi militar atorgat pel rei Felip II al doctor Joan Castelló, de l’Audiència i consell de Catalunya, que confirma el que anteriorment havia rebut per comissió del propi rei, a Barcelona el 5 d’agost de 1588, del lloctinent i capità general del Principat de Catalunya, Manrique de Lara.

 

Gigafoto de: 25000 x 21160 pix

  Títol nobiliari de Felip II a Joan Castelló   Títol nobiliari de Felip II a Joan Castelló

Cataloniae Principatus novissima et accurata descriptio

Data: 1612.

Descripció: Mapa de Catalunya acolorit. Publicat al "Theatrum Orbis Terrarum" d'Abraham Ortelius.

— Títol, lloc d'impressió i autor en cartel·la superior esquerra. Dedicatòria en cartel·la ornamentada amb figures humanes i escuts, al marge inferior dret.

— Toponímia en català.

— Escala gràfica única en 4 Llegües, Milles i Millas = 3,6 cm.- Orla graduada.

— Rosa dels vents, inferior central.

— Vaixell i animal marí.

— Al revers text en italià. Caplletra ornamentada i acolorida: "C" i foli "23", atribuït en la versió llatina a Francesc Diago.

 

Gigafoto de: 17337 x 14179 pix

  Cataloniae Principatus novissima et accurata descriptio   Cataloniae Principatus novissima et accurata descriptio

Butlla papal

Data i lloc: 1619, juny, 22. Roma.

Descripció: Butlla papal atorgada per Pau V, a favor de Ramon de Sentmenat, concedint-li un ardiaconat a la catedral de Barcelona.

Inclou Sigilum pendentis de plom.

Intitulació: lletres capitals molt ornades.

 

Gigafoto de: 18000 x 13400 pix

  Butlla papal   Butlla papal

Relación del curso que deve hazer la asequia nombrada de la Concepció individuando los pueblos, villas, lugares, casas de campo por dónde deve tener su cuso

Data: [s. XVII]

Descripció: Projecte de sèquia per portar aigua des del riu Llobregat fins a Barcelona Plànol acolorit.

— Inclou llegenda.

 

Gigafoto de: 40000 x 16400 pix

  Relación del curso que deve hazer la asequia nombrada de la Concepció   Relación del curso que deve hazer la asequia nombrada de la Concepció

Arbre genealògic dels Sentmenat

Data I LLOC: s/d; s/l.

Descripció: Arbre genealògic del llinatge Sentmenat que es remunta a Jordan de Sentmenat, secretari del rei got a Itàlia [1108].

Acolorit. Lletra capital ornada.

 

Gigafoto de: 16000 x 41800 pix

  Arbre genealògic dels Sentmenat   Arbre genealògic dels Sentmenat

Plànol en perspectiva de les terres, edificis i camins de la rodalia del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i de la parròquia de Sant Genís d’Horta.

Data: [1785-1786]

Descripció: Tinta i aquarel·la. Cartel·la i llegenda al peu. Pertany al procés civil davant la Reial Audiència de Catalunya de Maria Teresa Guitart i Gassol, vídua, contra el prior i monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron, 1785 – 1787.

 

Gigafoto de: 19257 x 15022 pix

  Plànol en perspectiva de les terres, edificis i camins de la rodalia del monestir de Sant Jeroni   Plànol en perspectiva de les terres, edificis i camins de la rodalia del monestir de Sant Jeroni

Descripción Topográphica de una porción de Riera del Pueblo de Teyá

Data: [1785]

Descripció: Plànol a tinta i aquarel·la d'un tram de la riera de Teià, des del seu origen fins al torrent de Sant Berger. Escala: 150 canes. Cartel·la superior i llegenda al marge dret. A sota, requadre amb el tram comprès entre el torrent de Nadal fins al camí del Masnou ampliat a escala de 60 canes. Pertany al procés civil davant la Reial Audiència de Catalunya de Miquel i Josep Botey, pagesos de Sant Martí de Teià, contra la comunitat de preveres de la parròquia de Sant Jaume de Barcelona, Guillem Gibernau i Jaume Vidal, també pagesos de Sant Martí, 1785.

 

Gigafoto de: 20000 x 30000 pix

  Descripción Topográphica de una porción de Riera del Pueblo de Teyá   Descripción Topográphica de una porción de Riera del Pueblo de Teyá

Demarcación corografica de los pueblos en que se acantonan las tropas para el cordón de Poniente por los Pyreneos...

Data: [1791]

Descripció: Mapa itinerari per al moviment de tropes fet a partir dels croquis de les demarcacions de Camprodon, Puigcerdà i Esterri d’Àneu aplegats en ocasió dels viatge que van fer a la frontera el coronel Don Francisco Zamora, i l’enginyer Don Sebastian de Taramàs el 2 d’agost de 1791.

 

Gigafoto de: 22000 x 16000 pix

 

  Demarcación corografica de los pueblos en que se acantonan las tropas para el cordón de Poniente por los Pyreneos...   Demarcación corografica de los pueblos en que se acantonan las tropas para el cordón de Poniente por los Pyreneos...

Plano Orizontal Geométrico que manifiesta todo el terreno que comprehende la Torre nombrada d’en Sastre, sita en el término de Rosas del corregimiento de Gerona [...]

Data i lloc: 1792, març, 13. Figueres

Descripció: Plànol parcel·lari a tinta i aquarel·la de les terres del mas de la Torre d’en Sastre del terme de Roses, amb indicació dels seus posseïdors. Escala: 500 canes catalanes. Cartel·la superior i llegenda al marge dret. Pertany al procés civil davant la Reial Audiència de Catalunya de Josep Aloy, notari públic de Figueres i ciutadà honrat de Barcelona, com a curador dels béns de la menor Francesca Sastre, contra Pere Vigué i Josep Ripoll, pescadors, i altres de la vila de Roses, 1786 - [1793].

 

Gigafoto de: 22000 x 16200 pix

  Plano Orizontal Geométrico que manifiesta todo el terreno que comprehende la Torre nombrada d’en Sastre   Plano Orizontal Geométrico que manifiesta todo el terreno que comprehende la Torre nombrada d’en Sastre

Plano geométrico que comprende el ramal del camino que de la ciudad de Manresa dirige a casa Massana…

Data i lloc: 1 d’octubre de 1828, Barcelona.

Descripció: Plànol del camí de Manresa a can Massana (el Bruc), encarregat per la junta presidida pel governador militar de Barcelona, el brigadier Antonio Cano de Orbaneja. Conté informe del moviment de terres, la planta i el perfil dels dos ponts a construir a la riera de Rajadell i a la riera de Cornet.

Escales: del Plànol 1:1500 Canes catalanes; dels Ponts 1:60 Vares.

 

Gigafoto de: 54000 x 8800 pix

  Plano geométrico que comprende el ramal del camino que de la ciudad de Manresa dirige a casa Massana…   Plano geométrico que comprende el ramal del camino que de la ciudad de Manresa dirige a casa Massana…

Carretera provincial de Vich a Ripoll. Trozo 2º. Proyecto de un puente oblicuo de fábrica sobre el río Surreig.

Data i lloc: 1853, maig, 23. Barcelona.

Descripció: Diverses tintes. Escala 1:100 peus castellans i 1:25 per als detalls. Pertany al projecte de construcció de la carretera de 3r ordre de Vic a Olot (1849 / 1855).

 

Gigafoto de: 23000 x 16500 pix

  Carretera provincial de Vich a Ripoll. Trozo 2º. Proyecto de un puente oblicuo de fábrica sobre el río Surreig. Carretera provincial de Vich a Ripoll. Trozo 2º. Proyecto de un puente oblicuo de fábrica sobre el río Surreig.

Plano para la rectificación del Llobregat desde el puente de Molins de Rey hasta la Barca de San Boy.

Data i lloc: 1854, març, 18. Barcelona.

Descripció: Diverses tintes i aquarel·la. Escala: 1:5.000 peus castellans. Pertany a l’avantprojecte d’endegament, rectificació i desviament del curs del riu Llobregat (desembre 1899, amb documentació des de 1845).

 

Gigafoto de: 48000 x 16833 pix

  Plano para la rectificación del Llobregat desde el puente de Molins de Rey hasta la Barca de San Boy.   Plano para la rectificación del Llobregat desde el puente de Molins de Rey hasta la Barca de San Boy.

Plànol del traçat de la carretera de Cardona a Solsona, de nova construcció.

Data i lloc: 1863, abril,1. Barcelona .

Descripció: Diverses tintes. Escala 1:5.000. Pertany al projecte de construcció de la carretera de 3r ordre de Manresa a Bassella, secció 2a de Cardona a Solsona, tram 1r (1863 -1886).

 

Gigafoto de: 29000 x 9200 pix

  Plànol del traçat de la carretera de Cardona a Solsona, de nova construcció.   Plànol del traçat de la carretera de Cardona a Solsona, de nova construcció.

El Mas Roquer d’Arbúcies

Data: sd (finals segle XIX–inicis segle XX).

Descripció: Dibuix a carbó i aquarel·la de les terres i edificis del mas Roquer d’Arbúcies.

 

Gigafoto de: 28000 x 16800 pix

  El Mas Roquer d’Arbúcies   El Mas Roquer d’Arbúcies

Casa Amatller, a Barcelona

Data: 1898 - 1900

Descripció: Dibuix en perspectiva a tinta i aquarel·la d’un dels projectes inicials per a la rehabilitació de la façana principal de la casa Amatller situada al Passeig de Gràcia de Barcelona.

 

Gigafoto de: 10000 x 15800 pix

  Casa Amatller, a Barcelona   Casa Amatller, a Barcelona

Casa Amatller, a Barcelona

Data: 1898 - 1900

Descripció: Dibuix a tinta i aquarel·la de la reforma definitiva de la façana principal de la casa Amatller, situada al Passeig de Gràcia de Barcelona.

 

Gigafoto de: 10000 x 12600 pix

  Casa Amatller, a Barcelona   Casa Amatller, a Barcelona

Casa Amatller, a Barcelona

Data: 1898 - 1900

Descripció: Dibuix a tinta, llapis i aquarel·la del projecte de reforma de la façana de la casa Ametller al passeig de Gràcia de Barcelona. Vista frontal i de perfil.

 

Gigafoto de: 20400 x 25000 pix

  Casa Amatller, a Barcelona   Casa Amatller, a Barcelona

Mapa de Catalunya que representa la xarxa de camins generals del Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935

Data i lloc: 1935, novembre, 29. Barcelona.

Descripció: Mapa acolorit elaborat per la Secció de Camins del Pla. Escala: 1:500.000.

 

 

Gigafoto de: 19000 x 19700 pix

  Mapa de Catalunya que representa la xarxa de camins generals del Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935   Mapa de Catalunya que representa la xarxa de camins generals del Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935

Mapa de riqueses de Catalunya del Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.

Data i lloc: 1935, novembre, 29. Barcelona.

Descripció: Mapa acolorit elaborat per la Secció de Camins del Pla. Escala: 1:200.000. Llegenda al marge inferior dret. Representa la situació de mines, monuments arquitectònics, vies turístiques i estacions hidrominerals segons la seva classificació i categoria.

 

Gigafoto de: 38000 x 42000 pix

  Mapa de riqueses de Catalunya del Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.   Mapa de riqueses de Catalunya del Pla General d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya de 1935.

Obligacions de Tresoreria de la Generalitat de Catalunya: emissió de 10 d'abril de 1936

Data: 1936.

Descripció: Títol de deute públic de 500 ptes. de capital al 5,5% anual, amb data de venciment 10 d’abril de 1939.

 

Gigafoto de: 10000 x 10600 pix

  Obligacions de Tresoreria de la Generalitat de Catalunya: emissió de 10 d'abril de 1936   Obligacions de Tresoreria de la Generalitat de Catalunya: emissió de 10 d'abril de 1936

Locomotora 2-10-2 sèrie 5001-22

Data i lloc: 1942-1944, Barcelona.

Descripció: Plànol de la disposició general de les canonades d’engreixament i altres dispositius per a les locomotores 2-10-2 produïdes per la MTM. Maquinista Terrestre y Marítima SA. (Barcelona) i encarregades per “Caminos de Hierro del Norte de España”

 

Gigafoto de: 75000 x 37500 pix

  Locomotora 2-10-2 sèrie 5001-22   Locomotora 2-10-2 sèrie 5001-22

Dues fotos aèries de la riera de les Arenes al seu pas per Terrassa, abans i després de la riuada de 1962

Data i lloc: 1962. Terrassa.

Descripció: Abans de la riuada (març 1962): 5 fotos enganxades b/n de 21,5 x 30,5 cm. Després de la riuada (tardor 1962): 8 fotos enganxades b/n de 21,2 x 31 cm. Pertanyen al projecte de condicionament de la riera de les Arenes a la ciutat de Terrassa (gener 1963).

 

Gigafoto de: 44209 x 19247 pix

  Dues fotos aèries de la riera de les Arenes al seu pas per Terrassa, abans i després de la riuada de 1962   Dues fotos aèries de la riera de les Arenes al seu pas per Terrassa, abans i després de la riuada de 1962
         

         

Els documents en detall: Gigadocuments de l’Arxiu Nacional de Catalunya

 

L’ANC presenta la visualització de 24 documents destacats dels fons de l’Arxiu a través del sistema «Gigafoto».

 

L’Arxiu Nacional de Catalunya posa a disposició dels usuaris la possibilitat de visualitzar una selecció de fins a 24 documents dels diversos fons arxivístics que aplega i observar-los minuciosament amb tot tipus de detall.El sistema emprat per aquesta visualització és l’ús de la Gigafoto, una imatge digital que conté com a mínim un milió de píxels i que es realitza a partir de l’assemblatge d’un mosaic de fotos elaborades amb un teleobjectiu. La feina de postproducció es realitza amb un programa específic similar al que s’utilitza per a treballar la fotografia panoràmica. El resultat d’aquest treball és una imatge de molt alta resolució i que permet la interactivitat de l’usuari.


La selecció de l’Arxiu

 

Els documents que podeu observar corresponen a unaselecció que ha fet l’Arxiu triant-los per la sevasignificació i característiques. Entre aquestsassenyalem el Cataloniae Principatus novissima etaccurata descriptio, mapa de Catalunya que, acomençaments segle XVII, va fer el gravador i editorflamenc Jan Baptist Vrients, per encàrrec de la Diputació del General; també diferents propostes per a la façana de la Casa Ametller, de Barcelona realitzades per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch; un plànol d’una màquina de tren de la Maquinista Terrestre i Marítima; o la vista i perspectiva, feta a finals segle XVIII, de les terres del monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron i de la parròquia de Sant Genís dels Agudells.

 

El projecte «Gigadocuments de l’ANC» és el resultat de la tasca conjunta duta a terme entre l’ANC i l’empresa Calidos, especialitzada en la recerca de noves maneres de presentar i de comunicar a la societat el patrimoni documental que conserva l’Arxiu.


 

Des de fa uns anys el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, des del portal Patrimoni.gencat, fa ús de les Gigafotos per donar a conèixer el patrimoni cultural moble i el patrimoni arquitectònic, especialment. Darrerament, projectes similars al de «Gigadocuments de l’ANC» que tracten sobre el patrimoni documental han sorgit també en diversos arxius comarcals. Les iniciatives per donar conèixer els interessants documents en pergamí de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell o de l’Arxiu Comarcal de Segarra, en són dos bons exemples.


:: Enllaç a la web oficial de l'ANC ::


Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya